Booking

  • Kontakti Ville Željka

Adresa :  Vinica berg 148, 42207 Vinica Breg
Mobitel : 095/711 0961
E-mail : booking@villa-wish.eu

  • Radno vrijeme

Ponedjeljak-petak: 0.00 – 24.00 sati
Subota: 0.00 – 24.00 sati
Nedjelja i praznici: 0.00 – 24.00 sati    Datum dolaska
    Odrasli